top of page

LEKTOŘI

Frank Smulders, MW

WSET Level 2 Award in Wines, WSET Level 3 Award in Wines

Frank Smulders, MW (Master of Wine) - nizozemský expert na poli degustace, od roku 1992 držitelem titulu Master of Wine, hodnotitel, přední školitel kurzů WSET v Evropě a celosvětově uznávaný odborník na víno. Pravidelně je předsedou poroty na Winemeritage. Přes 35 let pracuje v oblasti gastronomie, prodeje a nákupu vín, nyní se věnuje především vzdělávaní ve víně, přednáškám a konzultacím pro věhlasná vinařství po celém světě. Působí v 15 zemí Evropy jako školitel kurzů WSET. Je také certifikovaným školitelem kurzů Spanish Wine Scholar. 

Foto-Frank-Smulders.jpg

Frank Smulders, MW (Master of Wine) - Dutch expert in the field of tasting, holder of the title Master of Wine since 1992, evaluator, leading trainer of WSET courses in Europe and globally recognized wine expert. He is regularly chairman of the jury at Winemeritage. He has been working in the field of gastronomy, sales and purchase of wines for over 35 years. Now he mainly devotes himself to education in wine, lectures and consultations for famous wineries all over the world. He works in 15 European countries as a trainer of WSET courses. He is also a certified Spanish Wine Scholar course trainer.

Michal Šetka

WSET Level 1 Award in Wines,

WSET Level 2 Award in Wines

Michal Šetka - publicista, degustátor, fotograf a spoluzakladatel časopisu WINE & Degustation.  Absolvoval několik odborných kurzů a školicích programů (včetně WSET level 3 Advanced, Miguel Torres wine course, Spanish wine in Madrid a další) zaměřených na víno a vinařství v klasických evropských vinařských zemích.  Zabývá se také problematikou investic do francouzských a italských vín, spolupracoval na řadě knižních publikací na téma párování jídla a vína a své články a fotografie publikoval v mnoha odborných a lifestylových časopisech. Posledních 10 let pracuje na projektu Nejlepší vína ČR a je garantem projektu TOP Wine Destination a prezidentem mezinárodního vinařského veletrhu Wine Prague. Vede výuku kurzů WSET Level 1 in Wines a WSET Level 2 in Wines. 

Michal-nova2.jpg

Michal Šetka - Publicist, taster, photographer and co-founder of the WINE & Degustation magazine. He has been specialising in the wines of traditional European regions for considerable time now. Having completed several courses and training programmes (including WSET level 3 Advanced) in the field of wine in classic European wine countries, he is a taster and jury member at the most prestigious international and local wine competitions held every year. He also deals with issue of investment in French and Italian wines, has collaborated on a number of book publications on the subject of pairing food and wine and had his articles and photographs published in a great many professional and lifestyle magazines. He is a guarantor for the TOP Wine Destination project and president of the international wine trade fair, Wine Prague. He was awarded the title “Valpolicella wine specialist” at the University of Verona in February 2018.

Klára Kollárová

WSET Level 1 Award in Wines,

WSET Level 2 Award in Wines

Klára Kollárovánárodní sommelierka ČR, držitelka titulu Fine and Rare Wine Specialist a WSET Level 4 Diploma in Wines and Spirits. Absolvovala nespočet vzdělávacích kurzů a školení ve víně (Advanced Course – Weinakademie Österreich, Prague, sommeliérský kurz pod Asociací sommelierů ČR, Wine Academy Valtice nebo také kurz „Sommelier and Gastronomy“ pod Asociací sommelierů SR). Věnuje se propagaci moravských a českých vín v ČR i v zahraničí, vzdělávání ve víně a spolupráci s vinaři a degustátory. Je také autorkou podcastu “Červený nebo bílý?” Od roku 2021 vytváří výběr a doporučení především moravských vín pro privátní značku „Sommelier Collection“ obchodního řetězce Albert. Do roku 2022 byla hlavní sommelierkou a spolumajitelkou vinných barů Vinograf. Dlouhodobě působila v michelinské restauraci La Degustation Bohême Bourgeoise.

WSET - lektoři kurzů

Klára Kollárová - National Sommelier of the Czech Republic, holder of the title Fine and Rare Wine Specialist and WSET Level 4 Diploma in Wines and Spirits. She has attended countless educational courses and trainings in wine (Advanced Course - Weinakademie Österreich, Prague, Sommelier Course under the Association of Sommeliers of the Czech Republic, Wine Academy Valtice or also the course "Sommelier and Gastronomy" under the Association of Sommeliers of the Slovak Republic). She is dedicated to the promotion of Moravian and Czech wines in the Czech Republic and abroad, education in wine and collaboration with winemakers and tasters. She is also the author of the podcast " Červený nebo Bílý? (Red or White?)" Since 2021, she has been selecting and recommending mainly Moravian wines for the private label "Sommelier Collection" of the Albert supermarket chain. Until 2022 she was the chief sommelier and co-owner of Vinograf wine bars. She worked for many years in the Michelin restaurant La Degustation Bohême Bourgeoise.

bottom of page