top of page
Winewords

English for Wine Professionals & Wine Lovers

Winewords the book

The first published wine textbook in English in the world! For students, professionals and wine lovers - simply for everyone who wants to learn to talk about wine on an international level. All language skills such as reading, writing, listening and speaking are interpreted through interviews with forty leading wine producers from sixteen countries, eight Master of Wine holders and many other experts involved in the winemaking process. The main author is Mike Mazey, a well-known Australian oenologist who has devoted almost his entire life to wine education.

První vydaná učebnice o víně v angličtině na světě! Pro studenty, profesionály i milovníky vína – prostě pro všechny, kteří se chtějí naučit mluvit o víně na mezinárodní úrovni. Veškeré jazykové dovednosti jako je čtení, psaní, poslech a mluvení jsou interpretovány pomocí rozhovorů se čtyřiceti předními producenty vína z šestnácti zemí, osmi držiteli titulu Master of Wine a mnohými dalšími odborníky, kteří se podílejí na procesu výrobě vína. Hlavním autorem je Mike Mazey, známý australský enolog, který se vzdělávání ve víně věnuje skoro celý svůj život. 

Cena / Price: 1490 CZK

Naučte se, jak používat vinařskou angličtinu za účelem: 

 • Pořádání / účastnění se prohlídek vinařství a vinohradů 

 • Výuky, jak degustovat a popisovat víno 

 • Porozumění informací uvedených na láhvi 

 • Uvádění vaší značky na veletrzích 

 • Objednávání vína v restauraci 

 • Prodávání vína obchodním partnerům, přímo ve sklípku nebo v obchodě s vínem 

 • Psaní etiket, potřebných formulářů o víně a tiskových zpráv 

 • Poradenství hostům vaší restaurace při výběru vína 

 • Nákupu vína ve sklípku a v obchodě s vínem 

Learn how to use Wine English to:

 • Organize / participate in tours of wineries and vineyards

 • Teach others the basics of tasting and describing wine

 • Understand a wine’s back label and wine information sheets

 • Market your brand at trade fairs

 • Order wine in a restaurant

 • Sell your wine to your sales partners, at the cellar door or in the wine shop

 • Write wine back labels, wine information sheets and press releases

 • Guide and advise your restaurant clients on their wine choices

 • Buy wine at the cellar door and wine shop

WineWords - objednávka / order form

Děkujeme! Pošleme Vám potvrzujícíc email. / Thank you for our order! We will send you a confirmation email.

Winewords
bottom of page